Axwesso – to år etter

Av tannlege Jan Ingve Helvig

I sommernummeret av Tidende i 2005 skrev Jan Ingve Helvig om sine to måneder som tannlege på Haydom Hospital i Tanzania. Blant pasientene var en ung mann, Axwesso, med en heftig osteomyelitt i corpus mandbula dexter og ramus ascendens. Helvig oppfordret i artikkelen kolleger til å bidra økonomisk slik at Axwesso kunne få kirurgisk og protetisk rekonstruksjon i Norge.

Drømmen om at Axwesso skal kunne bli helbredet gjennom et kirurgisk tilbud i Norge, gjort mulig via dugnad», er i snart to år holdt levende gjennom velvillighet på Haukeland Universitetssykehus. Når det nå lot seg gjøre, på privat initiativ, å besøke Haydom-sykehuset i Tanzania på nytt, fikk jeg møte Axwesso og undersøke ham. Til min store overraskelse og glede hadde Axwessos mandibel tilhelet uten omfattende defekter. Hans mandibel, som på et tidspunkt var segmentert av osteomyelitt, og hvor relativt store sekvestre var fjernet under og etter ekstraksjon av premolarer og molarer, var grodd sammen og viste fast og jevn overflate. En deviasjon til den syke siden ved gaping var å forvente, men Axwesso selv var fornøyd med tilstanden!

Med denne erfaringen forstod jeg snart at det beste for Axwesso nok var å droppe planene om videre tilbud i utlandet. Som enkel jordbruker i Tanzanias indre og mindre utviklede landsdel har han nok best av å være en del av sitt oppvekstmiljø uten de inntrykk som et utenlandsopphold ville måtte påføre ham. Implantatprotetisk rehabilitering vil vel også lett kunne klassifiseres som dubiøs med den noe ustabile dekning området har av kvalifiserte tannleger.

Drømmen om et løft for et enkeltmenneske har fått sin oppfyllelse, om enn på en annen måte enn først tenkt. For, som det er sagt, dersom du hjelper et enkeltmenneske, hjelper du en hel verden!