Ferie kan være så mangt

Sommer er ferie. Og ferie kan være så mangt. Det kan også være å jobbe, med noe annet eller på et annet sted. I mange år har vi i sommernummeret av Tidende hatt artikler om tannleger som på en eller annen måte har brukt av sin fritid til å hjelpe andre i ulike deler av verden. Konklusjonene i disse artiklene er alltid at dette er både lærerikt og utviklende.

Verdens helseorganisasjon og FDI har i det siste uttrykt seg kritisk til at tannleger fra vestlige land reiser ut og trekker tenner på samlebånd. I den anledning har Verdens helseorganisasjon utarbeidet et program «WHO´s Basic Package of Oral Care» som skal være hjelp for frivillige som ønsker å bidra i tannhelsearbeid i utviklingsland. Alle kan vel være enige i at planlagt, langsiktig og forebyggende innsats med opplæring av lokale hjelpere og behandlere er å foretrekke og bør prioriteres når det gjelder tannhelsearbeid generelt. Likevel kan man vel også her si at det beste ikke må bli det godes fiende. Det er ikke et enten eller, hjelper man et menneske, gjør man livet bedre for det mennesket. I dette sommernummeret har vi flere bidrag og reportasjer om kolleger som i kortere eller lengre perioder enten har arbeidet som tannlege eller har engasjert seg i mer bredt og kulturelt langsiktig arbeid med barn og ungdom i utviklingsland.

Våre mer og mindre faste sommernummerskribenter har også i år kommet med bidrag som dekker et vidt spekter av temaer, fra historien om verdens første kjente tannlege, Imhotep, til mer eksotiske reisebeskrivelser. Og fortsatt blir vi tipset om tannleger som gjør noe helt annet enn å være tannlege, enten som hobby eller også som nytt yrke. Nytt av året er et odontologisk kryssord, og vi lar også et utvalg av våre tillitsvalgte gi anbefalinger om lesestoff for sommerferien.

Tidligere har vi etterlyst bidrag fra de unge tannlegene. Tidende skal dekke alle aldersgrupper, fra tannlegestudenten til pensjonisten, og vi kunne også i år ønsket oss mer stoff fra yngre tannlegers liv og levnet. Så oppfordringen blir igjen: Ta kontakt med oss i redaksjonen. Vi er her for leserne, i alle aldre.

Og vi gleder oss over enda en gang å kunne ønske alle våre lesere en riktig god sommer.

GudrunSangnes