Dentala helkeramer i teori och klinik

Percy Milleding, Margareta Molin og Stig Karlsson:

Som forfatterne skriver, retter boken seg til klinisk virksomme tannleger, tannlegestudenter og tannteknikerstudenter. Forfatterne har lang erfaring både med klinikk og forskningsarbeid når det gjelder keramer, og følger godt med på utviklingen innen området. Percy Milleding arbeider ved Det odontologiske fakultet i Gøteborg, og Margareta Molin i Malmø. Stig Karlsson er ansatt på NIOM.

Boken er en lærebok. Hensikten er å formidle den nåværende kunnskap og erfaring innen dentale helkeramer, men vi minnes om at kunnskap er ferskvare og ingen kunnskap varer uforandret for alltid.

Boken er inndelt i ti større og mindre kapitler. Kapittel 1 tar for seg kortfattet historikk. Kapittel 2 har definisjoner og inndelinger av ulike keramer. Vi får vite hva de brukes til og hva de forskjellige inneholder. Videre er materialegenskaper ganske omfattende beskrevet, f.eks. hvilke faktorer som påvirker holdbarheten og hvordan en prøver å gjøre materialene så gode som mulig. Kapittel 3 omhandler produksjonsteknikker for de ulike helkeramene. Kapittel 4 tar for seg indikasjoner og kontraindikasjoner for single kroner, broer, innlay/onlay og fasader. Kapittel 5 beskriver kliniske prinsipper for sementering av de ulike keramtypene og de ulike konstruksjonene. Vi får trinnvise oversiktlige beskrivelser av adhesiv sementering. Her er det mange gode råd, og presisering av at hvert punkt må lykkes for å få en optimal binding. Kapittel 6 omhandler helkeramer i klinikken. Dette er absolutt det største kapittelet, og det er inndelt i kroner, broer, implantatdistanser, inlay/onlay og fasader. Forfatterne tar for seg indikasjoner og kontraindikasjoner, prepareringsteknikker og alternative behandlingsformer der det kan være aktuelt. Alle kliniske faktorer en må vurdere blir gjennomgått. Arbeidsgangen ved helkeramiske stifter og brackets beskrives også. Det er illustrert med mange kliniske fotografier av god kvalitet. Kapittel 7 tar for seg ulike temporære erstatninger ved alle typer prepareringer. Her får vi også en oversiktlig feilsøkningsguide. Kapittel 8 beskriver kortfattet estetiske prinsipper, fargelære og fargeuttak. Kapittel 9 omhandler oppfølging og hvordan restaureringene holder seg over flere år. Her er oversiktlige tabeller over mislykkethetsprosent for ulike keramiske erstatninger. Kapittel 10 beskriver en rekke mulige årsaker til at behandlingen kan mislykkes. Det illustreres med kliniske fotografier. Forfatterne avslutter med fremtidsperspektiver.

Referanselisten er lang og oversiktlig inndelt i de ulike temaene som er omtalt. Bakerst i boken finner vi stikkordregister.

Boken kan absolutt anbefales både til tannleger og studenter i klinikken. Den er lett å lese og finne frem i, og det er fint at alle typer keramiske restaureringer beskrives. Den er i paperback og er skrevet på svensk. Boken kan kjøpes på Akademikas avdeling på Veterinærhøyskolen.

Nina Rygh Thoresen

 

200 sider, 106 illustrasjoner, 11 tabeller. Stockholm: Förlagshuset Gothia; 2006. ISBN 91-7205-444-1