Sudbøs autorisasjoner tilbakekalt av Helsetilsynet

Statens helsetilsyn fratar Jon Sudbø retten til å praktisere som lege og tannlege. I et brev til Sudbø 21. november formidler og begrunner Helsetilsynet vedtaket. Der heter det blant annet at det å legge fabrikerte data til grunn for forskning som er publisert i en vitenskapelig artikkel i et internasjonalt anerkjent tidsskrift er et så grovt brudd på det som forventes av en lege/tannleges atferd, at tilsynet finner at den allmenne tillit til Jon Sudbø som lege og tannlege er betydelig svekket. Etter Statens helsetilsyns vurdering utgjør dette atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelse som både lege og tannlege, heter det videre.

Sudbøs advokat varsler at vedtaket blir påklaget. Klagefristen på Helsetilsynets vedtak er tre uker fra det tidspunktet Sudbø mottok tilsynets brev. Blir vedtaket påklaget, slik Sudbøs advokat har varslet, i følge Aftenposten, er det Statens helsepersonellnemnd som skal avgjøre om Jon Sudbø kan få tilbake retten til å praktisere som lege og tannlege. Advokat Erling O. Lyngtveit sier videre til Aftenposten at hans klient er innstilt på å gå til sak mot staten, hvis han ikke får medhold i helsepersonellnemnda.