Bli med i Tidendes leserpanel

Vi i Tidende ønsker å alliere oss med en gruppe lesere som vi kan ta kontakt med per e-post og stille noen spørsmål av og til. Vi er ute etter synspunktene til våre faste lesere, både hva angår innhold og form på tidsskriftet.

For å være med i panelet kreves det ingen spesielle kunnskaper – bare at man har en viss interesse for både fagartikler og aktualitetsstoff, og for hvordan Tidende ser ut. Hensikten med panelet er å få kjennskap til meninger, tanker og ønsker, slik at vi eventuelt kan justere oss, og tilby våre lesere et best mulig tidsskrift.

Fikk du lyst til å være med i panelet? Ta kontakt med redaksjonen ved å sende en e-post til redaktøren: gudrun.sangnes@tannlegeforeningen.no.