Ortopolar – rettelse

I referatet i Tidende nr. 13 fra mitt innlegg under avslutningen av prosjektet OrtoPolar, er jeg blitt feilsitert. Jeg ga uttrykk for at vi i Bergen er positive til modellen med desentralisert utdanning, men at vi for tiden ikke har kapasitet til å gjennomføre den i tillegg til vår tradisjonelle modell. Årsaken er den aktuelle rekrutteringskrisen til akademiske stillinger ved fakultetet. Vi mangler ikke kompetanse på spesialistutdanning av kjeveortopeder ved fakultetet i Bergen, tvert imot, vår kompetanse er trolig blant de beste i Europa.

Magne Raadal

dekanus