Kritikken mot Nobel Direct blir stående

Implantatet Nobel Direct kan være bra i noen tilfeller, men den samlede risikoen for pasientene er altfor stor. Heller ikke de siste opplysningene fra Nobel Biocare om implantetet kan overbevise en uavhengig ekspertgruppe om at Nobel Direct er ufarlig: «Sammantaget visar tillkommande data att det (. . .) fortfarande är en alltför stor andel patienter som uppvisar oväntat stora benförluster», skriver utrederne professor Björn Klinge, docent Per Åstrand og professor emeritus Per-Olof Glantz i en uttalelse til det svenske Läkemedelsverket, i følge nettavisen Ekonominyheterna.

Utrederne legger til at behandling med implantatet medfører unødig risiko og skade for pasientene og påpeker at den toårsstudien som Nobel Biocare har påberopt til implantatets forsvar inneholder vitenskapelige svakheter. Blant annet er to tredeler av det opprinnelige materialet ikke analysert.

Nobel Biocare har konsekvent tilbakevist all kritikk mot tannimplantatet. Selskapet sier blant annet at røntgenbilder er blitt tolket feil og at bentap sannsynligvis skyldes at tannlegene har gjort feil når de har satt inn implantatet.

Mens Läkemedelsverket ennå ikke hadde fattet beslutning om implantatet skulle trekkes fra det svenske markedet den 22. november, hadde utrederne sitt klare syn på saken: «Innan företaget kan presentera godtagbar vetenskaplig dokumentation med genomgående gott behandlingsresultat för Nobel Direct, bör implantat av den typen bara användas med stor försiktighet».