§§§Spør advokaten

NTFs advokat får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som enten kan sendes til redaksjonen eller direkte til Knut S. Kjølstad.

Skatt ved salg av praksis

Slik jeg har forstått den nye bokføringsloven, vil jo salgssummen for praksisen bli lagt til på toppen av min øvrige inntekt. Hvordan bør jeg ordne meg slik at jeg ikke må betale alt for mye i skatt, eller at alderstrygden blir alt for mye redusert? Jeg fyller 70 år i 2008 og tenker å selge praksisen i 2007/2008. Om salget skjer per 01.01.08 vil da salget føre til reduksjon i alderstrygden i 2008?

Jeg er kjent med at etter fylte 70 reduseres trygdedelen av skatten fra 10,7 % til 3 %. Vil dette gjelde for all skattbar inntekt i 2008 i mitt tilfelle, eller er det bestemmelser som gjør at denne skattereduksjonen først trer i kraft fra datoen jeg fyller 70?

Er det ellers mulig at salgsinntekten av praksisen skattemessig kan fordeles over flere år? Ifølge opplysninger jeg ikke har fått bekreftet, skal det være mulig å inntektsføre 20 % av salgssummen det første året og deretter 20 % av det gjenstående beløp osv. Er det korrekt?

Jeg håper du kan gi meg noen gode råd og svar på mine spørsmål.

Svar: Gevinst ved salg av praksis utgjør skattepliktig inntekt. Etter de nye bestemmelser er det samme skatteprosent for gevinst på goodwill og gevinst på utstyr. Inntekten kommer på toppen av øvrig inntekt. Du kan imidlertid nøye deg med å inntektsføre 20 % av gevinsten det første året. Deretter 20 % av det gjenstående osv.

Folketrygden samordnes bare med eventuell ervervsinntekt. Etter fylte 70 år (fra 0101 2008) kan du tjene så mye du vil ved arbeid eller pensjoner uten at folketrygden reduseres.

For inntektsåret 2008 skal du bare betale 3 % i folketrygdavgift.