Sammensurium på norsk

Svar til Ellen Beate Dyvi på kommentar i Tidende nr. 13, side 873

«Hvorfor sitter Di her?»

«Hvorfor jeg sitter her? Spurgte jeg. Av lyst. Sådan skriver Knut Hamsun i «Sult» (1890)

Som arrangør er jeg selvfølgelig ked af at du har haft en dårlig oplevelse på symposiet «Fremtidens Tandlæge – Fra Klinik til Globaliseret Virksomhed» i København – og ikke rigtig har kunnet finde ud af hvorfor du mon sad der! Det er ærgerligt, at have bekostet en flybillet når dit udbytte ikke har været større. Vi tilbyder altid, at refundere et kursusgebyr hvis udbyttet ikke har været optimalt. I dit tilfælde har jeg ikke den mulighed, da du kom til kurset uden at betale kursusafgift.* I stedet vil jeg gerne invitere dig med til vores næste symposium «Fremtidens Tandlæge – Fra Klinik til Globaliseret Virksomhed» som vi afholder den 2. februar 2007, hvor vi gentager succesen. Her har du måske mulighed for at deltage på hele symposiet?

Jeg beklager naturligvis også, at du ikke har formået at fange essensen af symposiet. Det må skyldes faglig inkompetence som jeg tilskriver, at du netop ikke er tandlæge, som du selv er inde på. Essensen var behandlingsetik, forretningsmoral og social ansvarlighed. Udgangspunktet patienten. Derfor var talerrækken bredt sammensat af akademiske personligheder der i deres daglige virke arbejder professionelt med patientproblematikker.

I kursusoplægget stod bl.a. «Få her en ny vinkel på sund etik i din hverdag» – en vinkel der, for os at se, er væsentlig når den globale markedsøkonomi trænger sig på med krav om konkurrence, profilering og øget rentabilitet.

Netop sund etik som værdisæt havde vi set frem til at dele med norske tandlæger gennem Den norske tannlegeforenings Tidende, men ak: «Anstrængelse koster det Dem visst alt De skriver; men De er altfor hæftig. Når De bare kunde være litt besindigere.» (Sult, 1890)

Tankevækkende er det, at man ikke skal længere væk i en globaliseret verden end til Norge, for at finde et fremmedartet etisk kodeks for tidsskriftsartikler. Jeg krydser fingre for, at jeg ikke havner i skiliften med en mavesur journalist når jeg igen i år vælger at holde skiferien i de norske fjelde.

Med ønske om en glædelig jul.

M.A. Jane Thorngaard

Managing Director, InterDental Teknik®.

*Det er vanlig praksis at journalister ikke betaler kursavgift når de ikke er kursdeltakere, men er til stede for å dekke kurset redaksjonelt. (Red.anm.)