FRI fra røyk

31. oktober lanserte Sosial- og helsedirektoratet skoleprogrammet FRI, som allerede brukes av 120 000 elever i ungdomsskolen. Programmet vil rette oppmerksomheten mot ungdommers frihet til å foreta egne valg, og vise at det finnes ulike måter å oppnå det man ønsker seg på. Gjennom FRI kan elevene øve seg på å takle situasjoner der de enten føler seg presset eller fristet til for eksempel å røyke, snuse eller drikke alkohol.

Programmet tar sikte på å vise ungdom hva det vil si å være et fritt og selvstendig menneske og bevisstgjøre elevene på hvordan de blir påvirket og kan påvirke andre, samt hvordan de kan øve seg på å sette grenser.

Adil Thathaal, kjent som vinneren av tv-konkurransen Dansefeber, er blitt et forbilde for mange unge. Han er valgt til ambassadør for FRI fordi han tør å stå på egne ben og gå sine egne veier. Som FRI-ambassadør vil Thathaal være med på mye av det som skjer på www.FRIstedet.no og ellers i FRI-programmet. Han vil fortelle om sine erfaringer fra ungdomstiden, der presset til å være som alle andre kunne være stort.