Per Brandtzæg utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden

Foto: Marit Henningsen.

HM. Kongen har utnevnt professor, dr.philos Per Brandtzæg, Oslo, til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for medisinsk forskning, heter det i en pressemelding fra slottet.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vekt på at Brandtzæg gjennom lang tid har vært en forgrunnsskikkelse innen det norske medisinske forskningsmiljøet. Hans innsats har vært langvarig, omfattende og av en enestående internasjonal kvalitet. Han har i de to siste tiårene vært landets mest siterte forsker internasjonalt, og publisert i de mest prestisjetunge internasjonale tidsskrifter.

Vektlagt er også at han alltid har vist ansvar for at hans forskningsresultater skal omskapes til noe av praktisk betydning for syke mennesker.

Dekorasjonen ble overrakt i Domus Medica i Oslo fredag 3. november av kansellisjef Egil Vindorum.