§§§Spør advokaten

NTFs advokat får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som enten kan sendes til redaksjonen eller direkte til Knut S. Kjølstad.

Takst for erklæring til forsikringsselskap

Forsikringsselskapet som har bedt om min erklæring om kostnader i forbindelse med en tannskade, påstår at det er faste takster for slike erklæringer. De hevder at det også foreligger en uregulert avtale med Tannlegeforeningen.

Svar: Vi har ingen avtale om betaling for utfylling av tannlegeerklæring og har heller ikke anledning til å inngå slik avtale, jf. konkurranselovgivningen.

Du er blitt presentert for foreldede opplysninger.

AFP

I forbindelse med den nye pensjonsordingen for ansatte: Er det på trappene en mulig ordning for avtalefestet pensjon (AFP) også for ansatte hos tannleger, og hvordan virker i så fall dette?

Svar: Det er en forutsetning for å komme inn under ordningen at du eller din virksomhet har opprettet en tariffavtale med de ansatte. I tillegg må bedriften meldes inn i NHO eller – mer praktisk at » Den veiledende avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet Den norske tannlegeforening og deres tannhelsesekretærer tilsluttet Fagforbundet» legges til grunn som tariffavatale. AFP gjelder bare førtidspensjon dvs. pensjon mellom 62 og 67 år.