Tannbleking – NIOMs ansvar

NIOM er en allmennyttig organisasjon underlagt Nordisk Ministerråd. Instituttet skal påse at dentale biomaterialer og metoder som anvendes i Norden, er formålstjenlige og sikre for pasient og tannhelsepersonell. Dette gjøres gjennom forskning, materialprøving og ved å spre forskningsbasert informasjon til helsemyndigheter, tannhelsepersonell og allmennheten. Når NIOM finner at behandlinger ikke virker som tiltenkt, er det vårt ansvar å informere om dette. Forskningsprosjektet som lå til grunn for artikkelen «Tannbleking med lys – science or fiction?» var et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) og Kunskapscenter för Dentala Material, Socialstyrelsen i Sverige. I samråd med oppdragsgiver ble det bestemt at det skulle sendes ut en pressemelding samtidig som nettutgaven av NTFs Tidende ble tilgjengelig, som var 30. august 2006. Dette er i tråd med NIOMs policy om å ikke la dagspressen få tilgang til den aktuelle saken før dataene er publisert i fagpressen. Dagen etter ble artikkelen omtalt i Dagbladet.

Shanor skriver videre at tannbleking har blitt utført i 15 år ved den klinikken hun arbeider, og at alle blekemetoder har blitt utforsket. Vi har imidlertid ikke sett at disse resultatene er blitt publisert eller på annen måte gjort tilgjengelig for våre kolleger. Mangelen på forskning om bivirkninger ved bleking er bakgrunnen for at vi har startet en felles nordisk undersøkelse om forekomst av bivirkninger ved ulike former for tannbleking.

Ellen Bruzell
Jon E. Dahl