Fem i forbifarten

Unni Brakstad Nilsen

Tannlege, Knarvik

– Er du fast landsmøtedeltaker?

– Ja, jeg pleier stort sett å være med på landsmøtet hvert år.

– Hva synes du om årets landsmøte i Stavanger?

– Det er veldig bra, både faglig og når det gjelder utstillingen. Det eneste jeg synes er litt dumt, er at hotellene er så spredt. Selv fikk jeg ikke plass på noe hotell i sentrum, så jeg bor på Sola Strand og det er litt langt unna. Sånn sett synes jeg det er enklere når landsmøtet er i Oslo, eller på Lillestrøm. Men dette betyr lite i den store sammenhengen. Hotellet jeg bor på er fint, poenget er bare at hotellkapasiteten er større i Oslo enn i Stavanger.

Knut Erik Eide

Tannlege, Lillestrøm

– Er du ofte på NTFs landsmøte?

– Ja, jeg er med hvert år, og tror ikke jeg har gått glipp av et eneste ett.

– Hva synes du om årets landsmøte her i Stavanger?

– Det er fint å komme ut av Oslo, men selve organiseringen, eller mangelen på hotellkapasitet, medfører en del reising – og det gjør det litt tungvint. Men det positive ved avvekslingen oppveier det negative, vil jeg si. Samtidig synes jeg nok at utstillingen er litt mindre oversiktlig enn den pleier å være.

– Hva er det viktigste ved landsmøtet for deg?

– Den sosiale siden er som regel det som veier tyngst; å treffe kolleger og kjente. Forelesningene kommer på annen plass, og der plukker jeg ut det som angår meg mest, nemlig protetikken. Men jeg forsov meg til den viktigste forelesningen her i Stavanger!

Akkurat i år er imidlertid utstillingen det viktigste for meg, siden jeg skal kjøpe noe nytt kirurgiutstyr i forbindelse med utvidelse av praksisen.

Åge Hansen

Tannlege, Bryne

– Er du ofte på landsmøtet?

– Jeg er ikke med hver gang, men av og til.

– Hva synes du om årets landsmøte?

– Jeg synes det er fint på mange måter. Faglig sett har møtet en grei bredde, og arrangementet fungerer fint.

– Hvordan bor du under landsmøtet?

– Jeg bor hjemme på Bryne, og pendler frem og tilbake med toget. Det tar 20 – 25 minutter hver vei.

– Hva er viktigst for deg med landsmøtet?

– Å møte kjente, og finne igjen tonen, og merke at folk er de samme som før. Dernest kommer det faglige, og til sist utstillingen. Når det gjelder det siste, synes jeg problemet ligger i å klare å skille klinten fra hveten.

Ragnhild Holberg

Utstiller, Oslo

– Har du vært på mange landsmøter og Nordental-utstillinger?

– Ja, jeg har vært med i mange år, og har stått på hver eneste utstilling siden 1982.

– Hva synes du om årets arrangement?

– Jeg er kjempefornøyd, for jeg har fått den beste plassen. Etter mange års erfaring vet man hvor det lønner seg å plassere seg, og jeg er alltid tidlig ute med å søke og komme med ønsker. Det beste er å stå i nærheten av de store depotene, for de trekker folk.

– Er du fornøyd med salget også?

– Ja, det er stor interesse og folk handler. Det er mange som kjenner meg, og ofte flere som står og venter mens jeg betjener en annen kunde. Nå pleier jeg også å være ekstra gavmild, så folk får alltid med seg noe på kjøpet.

Gunhild Eriksen og Ranveig Roberg

Tannhelsesekretær og tannlege, Tønsberg

– Pleier dere å være på NTFs landsmøte?

– Ja, vi er med hvert år, enten det er her eller der. Vi synes alltid det er spennende og hektiske dager på landsmøtet. Mye å være med på og mange kjente å snakke med. I år gleder vi oss spesielt til jubileumsfesten. Vi liker stil, og ser frem til å kunne pynte oss ordentlig.

– Hva er det viktigste ved landsmøtet?

– Først og fremst utstillingen og muligheten til å handle, dernest det sosiale, og til slutt fagprogrammet. Vi er med på alt. Men etter at TSE kom, dekker det langt på vei mitt behov for faglig oppdatering, og det jeg får på landsmøtet blir bare krydder, sier Roberg.

– Hva synes dere om årets møte?

– Det er bedre enn på Lillestrøm. Ikke for stort og ikke for lite.

– Som sekretær synes jeg det er positivt at fagprogrammet for alle yrkesgruppene er lokalisert på samme sted, skyter Eriksen inn.

– Hvordan bor dere?

– Vi bestilte tidlig, og har fått rom midt i Stavanger sentrum, akkurat der vi ønsket. Vi liker også godt ordningen med transportpass.

Vi er rett og slett veldig fornøyde med årets landsmøte og opplegget her i Stavanger.

Tekst og foto:
Ellen Beate Dyvi