Offentlig åpningstale

NTFs president Gunnar Lyngstad. Foto: Kallen.

NTFs president, Gunnar Lyngstad, åpnet landsmøtet i Stavanger med å prise den norske velferdsmodellen og Den offentlige tannhelsetjenesten, som gir barn og unge muligheten til å få en god tannhelsemessig start i livet.

– Til tross for at velferdsmodellen er satt under press, fordi summen av forventninger og krav overstiger tilgangen på ressurser, registrerer vi at det i dag er politisk vilje til å gjøre noe for tannhelsetjenesten, sa Gunnar Lyngstad.

Lyngstad sa videre at han så en positiv utvikling i offentlig sektor ved at flere studenter og nyutdannede søker arbeid i distriktene, og at mange er interesserte i sommerjobb. Nordland fylke ble nevnt som et godt eksempel. Der har 29 studenter vikariert i sommer. 26 av dem har tilhørighet til fylket.

Presidenten sa også at praksisstudiet gir en god mulighet til å påvirke studentenes karrierevalg mot tjeneste i offentlig sektor.

– Likevel er problemet med manglende stabilitet fortsatt betydelig, fortsatte Lyngstad, og stilte spørsmålet: – Kanskje kan en god seniorpolitikk bidra til at en del tannleger forlenger sin yrkeskarriere, og på den måten bidrar til å holde hjulene i gang inntil effekten av Tromsø-utdanningen kommer om noen år?

– Det ser ut til at tannhelsetjenesten prioriteres politisk for tiden, fastslo Tannlegeforeningens president. – Med romsligere økonomiske rammer kommer mulighetene til nyinvesteringer, og til å gjøre noe med klinikkstrukturen. Fremtidsutsiktene for tannlegeyrket er gode, både i offentlig og privat sektor. Det finnes store muligheter både faglig og økonomisk for dem som søker arbeid, også utenfor de største byene. Prøv og erfar, utfordret Lyngstad sine kolleger, før han siterte Per Olaf Lundteigen: – Det går an å leve på landet!

Ellen Beate Dyvi