Sør Trøndelag Tannlegeforening

Behandling av nedslitte bitt

Kursgiver

Spesialtannlege i protetikk, Harald Gjengedal, UiB

Målgruppe

Tannleger

Kursplan

  • Definisjonar

  • Den aktuelle situasjon

  • Etiologi. Profylakse

  • Behandlingsplanlegging: målsetting, metodar

  • Behandling: Lokalisert substanstap; skaffe plass

    • Generell slitasje: uendra bittplan; endre bittplan

  • Materialplan

  • Gruppearbeid med behandlingsplanlegging

  • Kurset vil være klinisk retta med mange aktuelle kasus

Antall deltakere

150

Sted

Quality hotel, Røros

Tid

26.–28. januar 2007

Kursavgift

Fastsettes senere

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

Påmelding til

Tannlege Ranveig S. Tuv

E-post: rstuv@online.no