Kompetansekurs i implantatprotetikk

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet. Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.

Kursgivere

Sykehustannlege Kjell Størksen, Haukeland

Professor, oral kirurg, Knut Tornes, Haukeland og UiB

Spesialtannlege Harald Gjengedal, UiB, videreutdannet i protetikk

Førsteamanuensis Anne Merete Aass, UiO, spesialist i periodonti

 

 

 

 

Målgruppe

Allmennpraktiserende tannleger

Kursplan

4 samlinger á 2 dager over 4 måneder

  • Forelesninger i protetikk, kirurgi og periodonti

  • Kliniske demonstrasjoner på storskjerm

  • Modellanalyse og kasuspresentasjoner

  • Gruppeoppgaver og klinisk virksomhet

  • Avsluttende test

Kurssted

Haukeland sykehus, Bergen

Tid

12. og 13. januar

23. og 24. mars

20. og 21. april

1. og 2. juni

Kursavgift

Kr. 20 000

Antall

25

Påmelding

Søknadsskjema er lagt ut på NTFs nettside, www.tannlegeforeningen.no under Etterutdanning. Skjemaet sendes NTF v/Sissel Dahl, eller mail sissel.dahl@tannlegeforeningen.no

Nærmere informasjon

For nærmere informasjon, kontakt Sissel Dahl på tlf. 22 54 74 14, Aril Jul Nilsen på tlf 22 54 74 20 eller Sissel Bjørntvedt på tlf 22 54 74 09

Søknadsfrist

31. oktober 2006.

Deltakerne må ha klarert et pasientkasus som er godkjent av trygdeetaten for implantatbehandling på forhånd. Pasienten skal ferdigstilles før kurset godkjennes.

Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli fulgt:

1. Arbeidssted i geografisk område med få operatører

2. Allmennpraktiker foran spesialist

3. Allmennpraksis i 6 år eller mer blir tillagt vekt