Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i praksis:

Gjør det enkelt

Alle må tenke på det og gjøre noe med det. Det er lovpålagt å ha det i orden, og det skal være en integrert del av virksomheten. Det heter HMS, og det kan gjøres enkelt. Nå får du det gratis også, hvis du melder deg på et av NTFs kurs i januar.

Ada Schreiner har mange års erfaring fra HMS- og kvalitetsarbeid både i og utenfor helsesektoren. I januar gir hun tannhelsepersonell en innføring i HMS-arbeid, i forenklet utgave.

Som en bonus til dem som melder seg på et eller flere av NTFs januarkurs i Oslo tilbys et tre timers kveldskurs i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Kursholderen heter Ada Schreiner. Hun er en av veteranene innenfor området, og en stadig like glødende ildsjel. Til daglig er hun leder av Senter for fellesfunksjoner ved Ullevål universitetssykehus i Oslo. Hun har 22 års erfaring fra helsesektoren, i tillegg til 12 år utenfor. Hun har vært på begge sider av forhandlingsbordet; i det som het Akademikernes Fellesorganisasjon og i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon. Hun bygget opp et av landets største private laboratorier sammen med sin far, da hun var nyutdannet bioingeniør. Hun har etterutdannet seg med kvalitetsstudier, og var også med å planlegge flyttingen av Rikshospitalet. Hun har gitt ut boken «Kom i gang» om kvalitetsforbedring i praksis gjennom Legeforeningen. Dessuten har hun vært styreleder i Norsk forum for kvalitet i helsetjenesten og er stadig aktiv der, som desisor. Og hun er styremedlem i Norsk forening for kvalitet og risikostyring. Bare for å nevne noe. Vi tror hun er egnet til å si noe om HMS, som det kan være verdt å lytte til.

– Hva er helse-, miljø og sikkerhetsarbeid, og hvorfor må alle tenke på det?

– HMS-arbeid dreier seg om de ansatte, mens kvalitetsarbeid og kvalitetssystemer har fokus på kunden og faget. I realiteten er det to sider av samme sak. Hvis du ikke har har HMS-delen i orden, har du heller ikke kvalitetssikret virksomheten din. Alle virksomheter er pålagt å følge HMS-forskriften. Den første kom i 1992, og i 1997 kom en revidert forskrift, som er mer pedagogisk i sin form. Men det er mange virksomheter som ikke har fulgt opp, dessverre, og det er kanskje fordi de tror det er mer komplisert enn det er.

– Hva handler kurset ditt om?

– Jeg kommer rett og slett til å gjennomgå forskriften, ved å ta for meg det overordnede og gi eksempler. Tankegangen og hovedelementene i HMS-arbeid er de samme enten man driver pølsebod, stor eller liten tannlegepraksis, eller et stort universitetssykehus.

– Hva er hovedelementene innen HMS?

– Det handler om kartlegging av risiko. La meg illustrere det ved å stille tre spørsmål: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å hindre at det skjer? Og: Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene? HMS-lovgivningen er sammensatt og kanskje komplisert, med til sammen åtte lover og mange tilsynsetater inne i bildet. Men man trenger ikke gjøre det så vanskelig. Jeg kommer til å gi eksempler på hvordan det kan gjøres enkelt, for eksempel ved å lage sin egen håndbok, og jeg vil gi tips om hvordan man kan bruke Internett og hvor man kan finne nyttig og oppdatert informasjon. Jeg vil også gjerne ha spørsmål fra deltakerne. Jeg liker å bli avbrutt, og det er ikke viktig for meg at jeg kommer igjennom alle lysbildene mine. Men jeg vil gjerne ha en basis på plass før vi begynner å diskutere. Jeg håper på mange deltakere fra hele tannhelseteamet, for dette kurset angår alle som jobber i praksisen. Det blir ikke tid til store gruppearbeid, men jeg kommer til å bruke litt summegrupper, og fremfor alt, som sagt; ta meg tid til å svare på spørsmål, avslutter Ada Schreiner.

Tekst og foto:
Ellen Beate Dyvi

407 00 09

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) i praksis

Kursgiver

Senterleder Ada Schreiner

Senter for fellesfunksjoner, Medisinsk divisjon, Oslo

Kursinnhold

Arbeidsmiljøloven av 1. januar 2006 stiller en rekke krav til arbeidsgiver i forhold til systematisk HMS-arbeid. Det er nødvendig med kunnskap og kompetanse for å lykkes med dette viktige arbeidet.

Kurset skal gi deltakerne

  • En innføring i forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften, HMS-arbeid)

  • En innføring i hvordan man kan arbeide systematisk med å vedlikeholde og forbedre sitt HMS-system (håndbok)

  • Råd og tips om hvor man kan finne oppdatert og nyttig informasjon om HMS

  • Deltakerne får eksempel på hvordan man kan starte opp sitt systematiske HMS-arbeid og hvordan man kan utarbeide og vedlikeholde en enkel HMS-håndbok

Kursplan

  • Hensikt, mål og mening med forskriften om systematisk HMS-arbeid

  • Gjennomgang av HMS-forskriften

  • Viktige bestemmelser i Arbeidsmiljøloven i forhold til HMS

  • Kom i gang! Eksempel på en enkel HMS-håndbok

Målgruppe

Ledere, verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere med ansvar for og/eller interesse for arbeid med HMS

Tid

Tirsdag 9. januar 2007, kl. 1700 – 2000

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

3 timer

Kursavgift

Kr. 800.-

Kurset er gratis for de av NTFs medlemmer som er påmeldt et av de øvrige januarkursene

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006