Stilling søkes

Sentralt i Oslo

Mannlig tannlege, MNTF, søker ass.tannlegestilling, sentralt i Oslo. 3 – 5 kvelder i uken fra høsten. Erfaring fra offentlig og privat praksis. Henv. e-post: diamantbor@hotmail.com, eller b.mrk. 3 – 8/05.

Stilling søkes

Tannlege eks. 99 ønsker privat jobb i Oslo området. Har erfaring fra offentlig og privat. Tlf. 906 40 007 (etter kl. 1700)

Tannlegesekretær/-assistent

Student søker jobb nær Bergen sentrum. Kveld og helger. Erfaring fra 3 års privatpraksis. Annette Svidal; 971 21 363.

Mannlig tannlege

med 11 års erfaring fra privat praksis søker jobb i nærheten av en større by. Kan starte per 1/10 – 2005. B.mrk. 1 – 8/05.

Oslo-området

Tannlege, eksamen 2002, søker stilling i Oslo-området. Erfaring fra offentlig og privat praksis. Vikariatstillinger er også av interesse. Henv. N. Torgersbråten, tlf. 928 26 981 e. kl. 19.

E-mail: ninaeto4@hotmail.com