Benytt anledningen i sommer: Besøk våre odontologiske samlinger

Norsk Odontologihistorisk Forening vil gjerne minne om de mange odontologihistoriske samlingene som finnes rundt om i landet. Hvorfor ikke benytte sommerferien til et interessant museumsbesøk – et besøk som både kan være til glede og til nytte.

God fornøyelse!

Den nye tid på Folkemuseet

Leder av OTS" museumskomité, Ingrid Halle, og sjefskonservator på Folkemuseet, Inger Jensen, har tatt på høretelefoner for å få med seg tekst og tale i den nye filmen på Tannlegemuseet, «Tenner til gru og glede». Da den ble vist for første gang i begynnelsen av juni. Foto: Reidun Stenvik.

Permanente utstillinger og større samlinger

Bergen Skolemuseum, Bergen, tlf. 55 96 40 30 (tirsdag – søndag kl. 1200 – 1600). Internett: www.bsm.museum.no

Borgarsyssel Museum, Sarpsborg, tlf. 69 15 50 11 (tirsdag – fredag: kl. 1000 – 1600, lørdag- søndag kl. 1200 – 1600). Internett: www.museumsnett.no/borgarsyssel

De Sandvigske Samlinger, Maihaugen, Lillehammer, tlf. 61 28 89 00 (sommeråpningstid kl. 1000 – 1700). Internett: www.maihaugen.no

Gamle Bergen Museum, Bergen, tlf. 55 39 43 00 (kl. 10.00 – 1800). Internett: www.gamlebergen.no

Lågdalsmuseet, Kongsberg, tlf. 32 73 34 68 / 32 73 22 28 (sommeråpningstid kl. 1100 – 1700). Internett: www.kongsberg.net/laagdalsmuseet

Norsk Folkemuseum, Bygdøy, Oslo, tlf. 22 12 37 00 (kl. 1000 – 1800). Tannlegemuseet er åpent hver søndag fra ca. 15. mai – 15. september og 1. – 3. søndag i advent. Internett: www.norskfolke.museum.no

Saltdal Museum, bygdetunet, Rognan, tlf: 75 69 06 60 / 75 52 16 40 (sommeråpent: mandag – fredag kl. 1000 – 1530, lørdag 1300 – 1600, søndag 1300 – 1800). Internett: www.museumsnett.no/saltdalmuseum

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg, Trondheim, tlf. 73 89 01 00 (kl. 1100 – 1800). Internett: www.sverresborg.no

Mindre odontologihistoriske samlinger finnes bl.a. ved

Aust-Agder-museet, Arendal, tlf. 37 07 35 00 (sommeråpningstid: mandag – fredag kl. 0900 – 1700, søndag kl. 1200 – 1700). Internett: www.aust-agder.museum.no

Brevik Bymuseum, Brevik, tlf. 35 54 92 00 (vanlig åpningstid i kontortiden på virkedager). Internett: home.no.net/frajoha/brevbym.htm

De Heibergske Samlinger, Kaupanger, tlf. 57 67 82 06 (mandag – fredag kl. 1000 – 1500, lørdag-søndag kl. 1000 – 1800). Internett: www.dhs.museum.no

Forsvarsmuseet, Oslo, tlf. 23 09 35 70 (mandag – fredag kl. 1000 – 1700, lørdag-søndag kl. 1000 – 1700). Internett: www.mil.no/felles/fmu/start/museet

Fredrikstad Museum, Fredrikstad, tlf. 69 95 85 00 (mandag – fredag kl. 0900 – 1630, lørdag-søndag 1200 – 1700). Internett: www.fredrikstad.kommune.no/museet

Glomdalsmuseet, Elverum, tlf. 62 41 91 00 (sommeråpningstid kl. 1000 – 1600). Internett: www.glomdal.museum.no

Kongsvinger Museum, (kontakt Glåmdal reiseliv, tlf. 62 82 34 00 for nærmere informasjon). Internett: www.glamdalreiseliv.no

Norges Hjemmefrontmuseum, Oslo, (fotografier), tlf. 23 09 32 80 / 23 09 31 38 (sommeråpningstid: mandag, onsdag, fredag kl. 1000 – 1700, tirsdag, torsdag kl. 1000 – 1800, lørdag kl. 1000 – 1600, søndag 1100 – 1700). Internett: www.mil.no/felles/nhm

Norsk Teknisk Museum, Oslo, tlf. 22 79 60 00 (sommeråpningstid kl. 1000 – 1800). Internett: www.museumsnett.no/ntm

Romsdalsmuseet, Molde, tlf. 71 20 24 60 (sommeråpningstider: 13/6 – 30/6 og 1/8 – 14/8: hverdager kl. 1100 – 1500, søndager kl. 1200 – 1500. 1/7 – 31/7: hverdager kl. 1100 – 1800, søndager kl. 1200 – 1800). Internett: www.romsdalsmuseet.no

Sandefjordmuseene, Sandefjord, tlf. 33 48 46 50. Internett: www.gaialink.no/museum/museene.htm

Sunnmøre Museum, Ålesund, tlf. 70 17 40 00. Internett: www.sunnmore.museum.no

Vest-Agder Fylkesmuseum, Kristiansand, tlf. 38 09 02 28 (sommeråpningstid: tirsdag – fredag kl. 1000 – 1800, lørdag – mandag kl. 1200 – 1800). Internett: www.museumsnett.no/vafymuseum

Vestfold Fylkesmuseum, Tønsberg, tlf. 33 31 29 19 (mandag – lørdag kl. 1000 – 1700, søndag kl. 1200 – 1700). Internett: www.vfm.no

Erik Lien