1955

Vipeholmsundersøkelsene og etikken

Arne R. Hagen gir i dette heftet Tidendes lesere et sammendrag av resultatene fra det kjente forskningsprosjektet som foregikk i perioden 1947 – 51 på Vipeholms Sjukhus, en institusjon for psykisk utviklingshemmede. Hagen omtaler de moralske sider ved slike forsøk på mennesker, og sier at de må sees på bakgrunn av den betydning undersøkelsen har. Det var også en selvfølge at undersøkelsene skulle avbrytes hvis de gikk ut over pasientenes allmenntilstand, og han skriver:

«Heldigvis ble dette ikke nødvendig, idet for eksempel pasientenes gjennomsnittsvekt gikk opp, mortaliteten gikk ned og likeså tuberkulosemorbiditeten.»

Juni 1955, hefte VI