The Dental Association of the Arctic Circle:

Odontologi i grenseland

DAAC, The Dental Association of the Arctic Circle, inviterer til møte 18.–21. august 2005. Forelesningene holdes på engelsk.

Preliminært program

Odontologi i Grenseland ved dr. Tomas Josefsson, spesialist i protetikk, Luleå, Sverige. Han vil forelese over emnet «Oral rehabilitering år 2005 – vad händer i protetikvärlden?». Ett utvalg av emner som vil bli omtalt:

– Moderne materialteknologi

– Adhesive tekniker – fungerer forenklet bonding like bra?

– Cad-Cam-teknikk ved tannbårne konstruksjoner – holder Zirkoniumoxiden?

– Implantatbehandlingens utvikling,

– Komplikasjonspanorama ved implantatbehandling

– Case-reports

Torsdag 18. august

0800 – 1800 Kulturhistorisk tur til Pechenga i Russland arrangert av Pasvikturist AS

1800– Det offisielle programmet starter: Sør-Varanger Museum, Grenselandsmuseet, Førstevannslia, Kirkenes. Museumsvandring og «Get together party».

Fredag 19. august

0900 – 1800 «Odontologi i Grenseland», dr. Tomas Josefsson

1930 – Bankett.

Lørdag 20. august

0930 – 1330 «Odontologi i Grenseland» fortsetter

Båttur på Pasvikelva. Middag i lavvu på Høyde 96

Dentalutstilling alle dager.

Søndag 21. august

Møtet kan ev. forlenges med to- eller tredagerstur til Murmansk.

Sted

Kirkenes, Rica Arctic Hotel, Kongensgate 1, 9900 Kirkenes. www.rica.no

Kursavgift

Kursavgift inkludert måltider (ekskl. drikke), utflukter og bankett kr 2950. Det er ingen ledsagerrabatt.

Overnatting er reservert på Rica Arctic Hotell og Rica Hotell Kirkenes, tlf. 78 99 29 29.

Pris på enkeltrom kr 985 per døgn, dobbeltrom kr 785 per døgn, per person.

Booking direkte til hotellene. Oppgi at det gjelder DAAC tannlegekonferanse.

NB! Russlandsturer er ikke inkludert i kursavgiften og må bestilles og betales direkte til: Pasvikturist AS, Kirkenes. Tlf. 78 99 50 80, faks 78 99 50 57, e-post: firmapost@pasvikturist.no

Priser: Kulturhistorisk tur 1 dag: kr 1100 inkl lunch, visum, transport og guide.

2 dagers tur: kr 1890 eller 3 dagers tur: kr 2400, inkl visum, overnatting i dbl. business rom, frokost, transport og guide.

Påmeldingsfrist

31. mai 2005

Påmelding

Påmelding ved å betale kursavgift til Finnmark Tannlegeforening, postboks 414, 9915 Kirkenes. Kontonr. 7595 05 31452

Praktiske opplysninger

Ta med fritidsklær for krabbelunsj og Pasviktur.

Informasjon

Ytterligere informasjon kan fås hos:

Roger Daldorff

E-post: roger@tannlege-daldorff.no

Tlf. 78 97 04 44, 915 33 699

Fax 78 97 04 45

Lisbeth Thomsen

E-post: lisbeth@tannlege-daldorff.no

Tlf. 78 97 04 44, fax 78 97 04 45

Walter Thorsen

E-post: walter.thorsen@tannf.no

Tlf. 78 97 08 00