Slik blir du kvitt studielånet

Er studielånet tungt å betale? Ønsker du å få lavere terminbeløp og redusere gjelda med inntil 25 000 kroner hvert år? Det er faktisk mulig: Det eneste som kreves er at du bor og jobber i Finnmark eller Nord-Troms – ellers er det ingen betingelser knyttet til denne gode ordningen.

Ordningen med nedskriving av studielån for låntakere som er bosatt i Finnmark og Nord-Troms ble bestemt av Stortinget i 1988. Den innebærer at låntakere som er bosatt i en av de sju kommunene i Nord-Troms eller en av de 19 kommunene i Finnmark, årlig får nedskrevet lånesaldoen med 10 % av opprinnelig lånesummen, men maksimalt 25 000 kroner hvert år.

Hvilke konsekvenser har dette egentlig, og hvilken effekt har dette på den personlige økonomien? Etter sju til åtte års studier hadde jeg opparbeidet meg et betydelig studielån på den nette sum av kr 300 000. Dette innebar en innbetaling på nesten 7 000 kroner hver tredje måned i overskuelig framtid til Statens Lånekasse. Lånet skal betales ned i løpet av 20 år, og det er ingen tvil om at man betaler langt over den summen man har fått låne etter at rentene er påløpt. En stor utgift som alltid må tas med når det økonomiske puslespillet skal legges.

Jeg fikk imidlertid jobb i Finnmark da jeg var ferdig utdannet, og har allerede merket den økonomiske gevinsten ved nedskrivingen. Etter to år betaler jeg 3 000 kroner mindre i terminbeløp – det vil se at jeg har en tusenlapp mer å rutte med i måneden! Nå ser jeg fram til neste nedskriving – da få jeg kr 25 000 mindre i lån, og ytterligere mindre i terminbeløp. I løpet av fire små år er lånet redusert med 100 000 kroner! Etter å ha bodd og arbeidet i Finnmark eller Nord-Troms i 10 år er jeg ikke lenger kunde i Statens lånekasse. At det i tillegg finnes andre personlige økonomiske fortrinn ved å bo og leve i Finnmark og Nord-Troms tar jeg som en ekstra bonus! Jeg har med andre ord ingen flytteplaner, men koser meg med tanker om hva jeg skal gjøre med pengene jeg har til gode de neste årene...

Har du lyst å vite mer? Se nettsiden www.tiltakssonen.net eller ring tlf. 78 96 20 00.

Cand. polit. StineLarsen 

fylkesplanlegger i Finnmark fylkeskommune