Usikker fremtid for dobbeltmedlemskap i NTF og Forskerforbundet

NTF melder at Forskerforbundets utmelding av Akademikerne foreløpig ikke får konsekvenser for 117 tannleger som har dobbeltmedlemskap i Tannlegeforeningen og Forskerforbundet. Dobbeltmedlemskapsavtalen er foreløpig ikke sagt opp, men det er for tidlig å si hvilken status avtalen vil få i fremtiden. Generalsekretærene i de organisasjonene i Akademikerne som har dobbeltmedlemmer er blitt enige om å koordinere seg etter hvert som situasjonen endrer seg, og opptre samlet så langt det er hensiktsmessig.