Første etiopiske tannlege med doktorgrad – fra Bergen

Wondwossen Fantaye er den første etiopier som har tatt doktorgraden i odontologi, skriver universitetsnettavisen På Høyden. Han disputerte ved Bergensfakultetet i mars, og er allerede tilbake i Etiopia, som den høyeste vitenskapelige autoriteten innen odontologi. Han er nå ansatt ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Addis Abeba, med ansvar for å bygge opp en tannlegeutdanning der.

Fantaye har siden 1999 vært doktograddstipendiat ved Det odontologiske fakultet og Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Fantayes avhandling dreide seg om dental fluorose, en sykdom som er kjent over hele verden, men som er mest vanlig i tropiske strøk. Han har gjort studier blant skolebarn i områder der problemet er særlig utbredt, og har sett på hva som fører til sykdommen, på sosiale virkninger og hva som kan gjøres for å motvirke den. Funnene tyder på at praktiske tiltak som forlenget amming av spedbarn, bruk av leirkrukker til oppbevaring av vann og redusert inntak av fisk og te kan gjøre barna mindre utsatt. Mild grad av dental fluorose blir sett på som normalt, mens det kan være vanskeligere å få sosial aksept for en alvorlig grad. Nå er Fantayes utfordring å overbevise myndighetene i Etiopia om behovet for tiltak mot dental fluorose i de aktuelle områdene.