Valg av Sentralt forhandlingsutvalg for offentlig sektor i NTF for perioden 2006 – 2007

Det er valgår i år, også i NTF. Lønnspolitisk Forum for offentlig ansatte tannleger 13. og 14. september vil være først med å velge Sentralt forhandlingsutvalg (SF) for perioden 2006 – 2007. Utvalget består av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. Leder og nestleder velges separat. Samtidig velger Lønnspolitisk Forum en representant med vararepresentant til NTFs hovedstyre.

Valgkomiteen som består av Marianne Gaarden, Troms, Otto Odnakk, Vestfold og Kirsten Halonen, Østfold, inviterer medlemmer i offentlig sektor til å komme med forslag på kandidater gjennom sine UTV. Kandidatene må være forespurt på forhånd og være positive til å stille til valg. I komiteens forslag til utvalg er det viktig at vi har både kvinner og menn representert.

Forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder: Kirsten Halonen, Hananbakken 17c, 1529 Moss, telefaks 69 24 09 85 eller e-post: kirstenhalonen@yahoo.com innen 10. juni 2005.