§§§Spør advokaten

NTFs advokat får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som enten kan sendes til redaksjonen eller direkte til Knut S. Kjølstad.

Ingen fordel å overstige fradragsgrensen

Spørsmål: De siste årene har min premie til Tannlegeforsikringens pensjonskasse oversteget 40 000 kronersgrensen. Hvorledes blir beskatningen i slike tilfeller?

Svar: Det er ingen fordel å betale inn premie som overstiger fradragsgrensen. Når pensjonen skal utbetales, blir du skattlagt på samme måte for den overstigende utbetaling som du blir for den del som er fradragsberettiget.