Kvalitetssirkulasjon i ti år

Marit Teigen leder en kvalitetssirkel som skal feire tiårsjubileum til høsten. Det finnes flere slike, som lever i beste velgående og har overlevd helt siden det første initiativet til dannelsen av slike sirkler kom fra Tannlegeforeningen. Det er imidlertid sjelden man hører at det dannes nye kvalitetssirkler i dag, selv om det er fritt frem. Nå må det eventuelt skje på eget initiativ, for NTF har ingenting med dette å gjøre lenger.

Marit Teigen ved Prestrud tannklinikk i Hamar er leder for en kvalitetssirkel som feirer tiårsjubileum til høsten.

Marit Teigens kvalitetssirkel består av ni Hamartannleger som møtes fire ganger i året. Da utveksles erfaringer de har gjort seg på kurs, gjennom Tidende og i sitt virke som offentlig ansatte eller privatpraktiserende tannleger. Noe av bakgrunnen for NTFs oppfordring om å danne kvalitetssirkler i sin tid var at man ønsket å fremme kommunikasjonen mellom offentlige og private. I Marit Teigens sirkel er de fire private og fem offentlige, fire kvinner og fem menn. Fem av dem har vært med siden starten. Noen har falt fra og noen er kommet til. I dag er det en blanding av erfarne tannleger og noen litt ferskere. De fleste har lang fartstid.

– Hvordan arter møtene i kvalitetssirkelen seg?

– Vi møtes i utgangspunktet to ganger hvert halvår, men entusiasmen har gått litt opp og ned. I hele 1998, for eksempel, hadde vi bare ett møte. Men nå fungerer det veldig bra og vi har et fint nivå på aktiviteten, synes jeg. Rammen er at alle kommer hit til Prestrud tannklinikk klokken 19.00, og at vi er effektive og faglige frem til klokken 21.00. Etter det blir vi litt løsere i formen. Vi har alltid litt enkel servering, av te, frukt og kake. Når det gjelder det faglige innholdet har vi noen ganger flere temaer, og andre ganger bare ett. Litt avhengig av omfanget av det valgte tema, og også av hvor mange som har vært på kurs eller deltatt i annen aktivitet som skal deles, siden sist.

– Så her er det ingen som går på kurs uten å måtte dele det med de andre?

– Nei, vi deler alt. Og alle får oppgaver, enten de skal referere fra et kurs, eller de får i oppdrag å innlede om et tema.

– Hva slags utbytte får man av å få referert et kurs som andre har deltatt i?

– Det blir naturligvis ikke det samme utbyttet som å være på kurset selv. Men for å snakke for meg selv synes jeg at jeg får mye ut av kursreferatene. Enten lærer jeg noe nytt, eller forstår at jeg må melde meg på kurs selv, eller like viktig, kanskje; jeg får bekreftet at det jeg gjør er lege artis. Vi kjenner hverandre også etter hvert så godt at vi vet hva de andre kan og gjør, og dermed hva det er viktig å formidle videre av nye og ukjente ting.

– Er det andre ting dere deler med hverandre i kvalitetssirkelen?

– Ja, allerede før kvalitetssirkelen formelt ble dannet, møttes vi og diskuterte røntgenbilder og kasus, og det har vi fortsatt med. Det er alltid nyttig. Noen ganger tar vi for oss Tidendes temahefter, som vi gjør til gjenstand for diskusjon. Da er det en som har hatt i oppgave å lese og plukke ut det som er mest aktuelt, og som så presenterer det for de andre.

Og når jeg ser på dagsordenen for vårt neste møte, 27. april, ser jeg at det er tre av oss som skal referere fra ulike kurs vi har vært på, mens en fjerde skal innlede om tannkremer og innholdet i dem. Det er en nyutdannet som nettopp er blitt med, som skal stå for det. Hun har oppdatert teorikunnskap å dele med oss eldre, mens vi kan bidra med vår erfaring.

– Hvordan skal tiårsjubileet feires?

– Da skal vi på Oslotur. Vi skal både til Tannlegeforeningen og fakultetet. Også blir det sikkert noe god mat, og kanskje en teaterforestilling eller noe annet.

Og det skal skje 3. november. Vi gratulerer og ønsker god fornøyelse. Gratulasjonene går også til alle andre kvalitetssirkler som jubilerer i år.

Tekst og foto:
Ellen BeateDyvi