Stilling søkes

Stilling søkes

Mannlig tnl. (eks. 2002, mntf) ønsker jobb i priv. praksis som ass.tnl. i Stavanger-/Sandnesområdet. Erfaring fra offentlig praksis. Tlf. 97 59 07 53 (helst e. kl 1800).