1905

«..en smule overflødig»

Tannlege E. G. Christiansen ser ut til å være en omdiskutert person i 1905. Januarnummeret av Tidende inneholder fem angrep på ham i form av leserbrev, mens man i neste nummer kan lese en oppfordring, underskrevet av sju kolleger, om at han bør oppfordres til å holde kurs i krone-bro. Dette innlegget foranlediger følgende svar fra redaktøren:

«Vi synes jo unægtelig, at det er en smule overflødig at indta ovenstaaende opfordring, i det øieblik at kollega Christiansen ifølge circulære fra kollega J. Galtung, har erklæret sig villig til at afholde et saadant kursus. En ny opfordring gjennem tidsskriftet kan da umulig være paakrevet. – Naar ovenstaaende opfordring imidlertid alligevel ønskes indtaget, gjør vi det selvfølgelig. Vi kan dog ikke indse nødvendigheden af at paatrykke et saadant kursus noget officielt præg. Er der sendt circulære med anmodning til at melde sig, maa det være nok.»

Februar 1905, 4de hefte