Ny konkurranselov – hva betyr det i praksis?

I 2004 trådte en ny konkurranselov i kraft her i landet. Med hjemmel i den gamle konkurranseloven er det blitt gitt to dispensasjoner på vårt felt; forskrift om unntak …for samarbeid og påvirkning til markedsdeling mellom privatpraktiserende tannleger og forskrift om unntak …for samarbeid om priser i privatpraktiserende tannlegers kontorfellesskap. Den førstnevnte forskriften gir anledning til å avtale en såkalt «karanteneklausul» i en samarbeidsavtale mellom tannleger. Sistnevnte gir tannleger som deler venteværelse, anledning til å ha felles prisliste dersom de ønsker det. Begge dispensasjonene gjelder frem til 1. januar 2006. Lovendringen på området har ingen betydning for forskriftene i tiden frem til årsskiftet, men det kan ikke søkes om eller gis forlenget dispensasjon.

Etter utgangen av inneværende år vil det bero på en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle om det vil være lovstridig å avtale karanteneklausul eller å samarbeide om prislisten på tannbehandling i et kontorfellesskap. I et AS er det foretaket som fastsetter prisen på tannbehandlingen som tilbys hos de ansatte tannlegene, og selv om AS et skulle bestå av de tre eneste tannlegene på stedet, kan dette ikke kategoriseres som ulovlig prissamarbeid. Tannlegeforeningen vil komme tilbake med mer informasjon til medlemmene på et senere tidspunkt. Her vil vi ved hjelp av eksempler forsøke å beskrive hvor grensen for ulovlig prissamarbeid eller markedsdeling går.

Lin Muus Bendiksen

seniorkonsulent, NTF