Forsker på ny behandling mot kreft

Ved Institutt for oral biologi på Gaustad sitter Tine M. Søland og forsker på forstadier til, og kreft i munnhulen. Hun er snart ferdig med avhandlingen sin og på god vei til å bli oral patolog.

Tine M. Søland forsker på nye mulige måter å behandle kreft på. Det fører til doktorgraden ved Det odontologiske fakultet i Oslo.

Hva går doktorgradsarbeidet ditt ut på?

– Jeg forsker på forstadier til kreft, og kreft i munnhulen.

– Hvordan går du frem?

– Vi er mange som arbeider parallelt, og det er hele tiden teamet som bringer forskningen videre. Mens noen studerer svulster fjernet fra pasienter med munnhulekreft, vil kreftceller bli dyrket og studert av andre. Her ved Institutt for oral biologi er vi en åtte-ti personer som holder på med det samme på ulike måter. Magne Bryne, som er den ene veilederen min, holder også til her. En del av det jeg konkret gjør er å studere ulike molekyler og deres signalveier, for å forstå prosessen i kreftutviklingen bedre. En celle mottar signaler fra omverdenen og sender signaler videre til cellekjernen. Resultatet av signalene kan være at cellen deler seg, eller dør. Dette må vi finne ut av. Målet er å finne nye mulige måter å behandle kreftpasienter på, og på veien til dette har vi oppdaget en påfallende sammenheng mellom farlige forstadier til kreft og COX-2.

– Hvordan går dere videre med det?

– Poenget er at vi i dag ikke har noen behandling å tilby pasienter som har disse farlige forstadiene. Sammenhengen mellom COX-2-enzymet og disse forstadiene kan indikere at hemming av COX-2 er en mulig måte å behandle denne pasientgruppen på. COX-2 kan hemmes av ikke-steroide antiinflammatoriske medikamenter, NSAIDs, som for eksempel Ibux. Jon Sudbø, min andre veileder, som arbeider ved Radiumhospitalet skal starte en klinisk studie der de skal prøve å finne ut mer om det.

– Blir den kliniske studien en del av ditt doktorgradsarbeid også?

– Nei, jeg er snart ferdig med doktorgradsarbeidet, og planlegger å levere til høsten. Så får vi se. Jeg håper på en post. doc.-stilling. Samtidig ønsker jeg også å fullføre spesialutdanningen i oral patologi. Jeg var i gang med den utdanningen da denne muligheten for å forske på kreft bød seg. For å få jobb som oral patolog må man ha en doktorgrad, og dette var en veldig fin anledning for meg til å forske på et interessant og samfunnsnyttig felt.

– Har du utdannet deg og forsket hele tiden, siden du ble ferdig tannlege?

– Nei, jeg har jobbet klinisk nesten hele tiden siden jeg var ferdig i 1993; både i Namsos og på Hønefoss. Og jeg slår gjerne et slag for Den offentlige tannhelsetjenesten som gir mulighet for å kombinere jobb, utdanning og forskning, sier Tine M. Søland.

Tekst og foto:
Ellen Beate Dyvi