Må ikke være dårlig for å bli bedre

Alle landets tannleger skal ha mottatt Sosial- og helsedirektoratets publikasjon «Hvordan holde orden i eget hus», som ble sendt ut i månedsskiftet januar/februar. Kvalitetsutvalgets leder, Inger-Lise Mathiesen, synes den er en nyttig påminnelse, men konstaterer at den inneholder lite nytt i forhold til det kvalitetsarbeidet Tannlegeforeningen allerede har utført.

Inger-Lise Mathiesen er leder for NTFs kvalitetsutvalg. Her viser hun den nye publikasjonen fra Sosial- og helsedirektoratet og Internkontrollforskriften.

Hva er det Sosial- og helsedirektoratet vil si med publikasjonen tannlegene har mottatt nå?

– Jeg ser på heftet fra direktoratet som en viktig påminnelse om internkontrollforskriften, som alle må følge. Den ligger på nettsidene til Arbeidstilsynet. Men jeg skynder meg å si at det ikke er noe spesielt nytt tannlegene må sette seg inn i, ut over det som allerede ligger i Tannlegeforeningens kvalitetshåndbok. Den finnes nå i oppdatert elektronisk versjon på NTFs nettsted. Den elektroniske versjonen er bygget opp etter samme lest som den gamle permen vi hadde i hyllen, med kapitler og skilleark. Det skulle være enkelt å finne frem i. Men man må inn på medlemssidene for å finne den. Når jeg har kurs om dette, viser jeg håndboken på nettstedet, samtidig som jeg viser frem min perm, sånn at de skal se hvor likt det er.

– Hva er egentlig internkontroll?

– Internkontroll er en del av et kvalitetssystem. Definisjonen er å påse at krav fastsatt i, eller i medhold av, lov eller forskrift overholdes. Hele kvalitetsarbeidet er et systematisk forbedringsarbeid – og det er ikke slik at noe trenger å være dårlig for å bli forbedret. Det er snakk om en sammenhengende prosess, eller sirkel. Det begynner med å planlegge, deretter utføre, så kontrollere og til slutt korrigere, før man går videre til planlegging igjen, og så videre. Og i dette er det mange elementer, tiltak og verktøy. For eksempel medarbeidersamtaler. Men det er bare ett eksempel, som jeg er litt opptatt av. Det legges mye vekt på kommunikasjon og ledelse. Men det betyr ikke at de som driver alene er fritatt fra kvalitetsarbeidet. Det er det viktig å minne om. At det gjelder alle, også dem som driver solopraksis. Private så vel som offentlige.

– Har du inntrykk av at tannlegene er opptatt av kvalitetsarbeid?

– Jeg har egentlig ikke noe klart inntrykk, men jeg tror kanskje at de var bevisste da dette kom for noen år siden, men at det er blitt litt glemt. Og at permen er blitt stående i hyllen. Men nå er det altså ikke permen som gjelder lenger – men nettet. Det er der oppdateringene skjer. Kanskje alle burde gå inn der og orientere seg litt.

– Hvordan jobber NTFs kvalitetsutvalg?

– Det siste det gamle kvalitetsutvalget gjorde, der jeg var medlem, var å oppdatere kvalitetshåndboken på nettet. Nå har jeg vært leder siden jeg kom inn i hovedstyret, altså fra januar 2004. Det vi gjør nå, er å overvåke det som skjer. Vi har ikke hyppige møter, og flyter videre på det arbeidet som allerede er gjort. I den sammenhengen vil jeg gjerne rose dem som har lagt det gode grunnlaget for NTF: Kine Eide Norli og Aleidis Løken som gjorde jobben i NTFs sekretariat, og Steinar Brekke og Knut Mauland som representerte hovedstyret i dette arbeidet, avslutter Inger-Lise Mathiesen.

Tekst og foto:
Ellen BeateDyvi