Annonsører

ODDVIN OSE AS

Prøv våre helkeramiske Zirkoniumbroer. Opptil 10 ledd frest med cadcam fresesystem.

Utmerket passform. Unik styrke.

Litt dyrere for kvalitetens skyld.

Medlem av NTTF

Hamneg. 12

Postboks 295

6101 Volda

Tlf. 70 07 48 00

Faks 70 07 48 01

E-post: post@ose-tannteknikk.no

Runar Aamelfot

Medlem av I.A.C.D.T

Leverer gull- og porselensarbeid,

blekeskinner og myke bittskinner

Kongensg. 9, 6002 Ålesund

Telefon 70 12 22 30

Mobil 90 68 66 79

Telefax 70 12 07 69

runar.aamelfot@c2i.net

Implantatlaboratoriet AS

Medlem av NTTF

Procera, MK krone/bro

Implantatprotetikk.

Løkketangen 12a

1337 Sandvika

Tlf. 67 56 40 72

Faks 67 56 59 70

E-post: mester@implantatlab.no

FAUSKE TANNTEKNIKK AS

Autorisert tannteknisk laboratorium

Krone – bro – implantater

Empress I og II

Boks 184, 8201 Fauske

Tlf. 75 64 44 04

Faks 75 64 64 22

E-post elid@start.no

Dentalforum as

TANNTEKNISK LABORATORIUM

 • Medlem av NTTF

 • Implantatprotetikk

 • Kombinasjonsarbeider

 • MK krone / bro

 • Procera/Empress 1 & 2

 • Avtagbar protetikk

 • Fullservice laboratorium

 • God service og smidighet

 • NIOM sertifisert

P.B. 2833 Tøyen, 0608 Oslo

Kjølbergt. 21, 0653 Oslo

Tlf. 22 19 93 96

Faks 22 67 11 80

E-post: postoslo@dentalforum.no

Tannteknikere i Buskerud

Gjelstad Ottar, tlf. 32 82 54 66, Nedre Storgt. 13, 3015 Drammen

Haugen Gerd Eva, tlf. 32 73 00 17, Postboks 139, 3602 Kongsberg, E-post: gerdevah@online.no

Kongsberg Dental v/Torbjørn Scott Tlf. 32 71 06 80, 3350 Prestfoss

Lønning Dental v/Erik Lønning, Tlf. 32 73 35 06, Chr. IVs gate 18, 3616 Kongsberg, Postboks 370, 3604 Kongsberg

Tannteknisk Lab. v/John B. PoulsenTlf. 32 83 62 55, Bragernes Torg 13, Børsgården, 3017 Drammen, Postboks 52, 3001 Drammen

Pedersen Hanne, HP Dental, Tlf. 32 78 79 04, Bekkejordet 3, 3340 Åmot, E-post: haped2@frisurf.no

Schneider Karl Arne, tlf. 32 73 58 20, Kluftebakken 7, 3616 Kongsberg

Alle er medlemmer i Norges Tannteknikerforbund (NTTF).

dental porselen as

Besøk oss på www.ose-tannteknikk.no

Postboks 4083 Kongsgård

4689 Kristiansand S

Besøksadresse:

Magnus Barfots vei 11, 0800 – 1600

Tlf. 38 19 90 66

Faks 38 19 91 15

dpa1@online.no

http://www.dentalporselen.no

Kan ta imot funksjonshemmede

Grenland Dentallaboratorium

Fullservice Laboratorium

Straumann implantat

Postboks 1053 – 3905 Porsgrunn

Tlf. 35 55 09 88 fax 35 55 70 31

Gdental30@hotmail.com

Adkomst for funksjonshemmede

Åpningstid 730 – 1530 (fre. 1500)

Agder Tannteknikk a.s

 • Medlem av NTTF

 • Krone/Bro

 • Empress/Procera/Zirconium

 • Implantat (Astra-Strauman-Brånemark)

 • Avtagbarprotetikk – Kombinasjonsarbeider.

Vårt motto er Topp kvalitet og Service Tlf. 38 05 84 50 Festningsgt. 34, Boks 2002 4668 Kristiansand post@agdertannteknikk.no