Sak 2 d

Sentralt forhandlingsutvalg – godkjenning av representant og vararepresentant til hovedstyret

I henhold til Reglement for forhandlingsordningen i NTF – offentlig sektor, sentralt, pkt. 5, skal Sentralt forhandlingsutvalg være representert i hovedstyret. Lønnspolitisk forum velger selv sin representant og vararepresentant. Valget skal godkjennes av NTFs representantskap med alminnelig flertall.

Lønnspolitisk forum har foretatt følgende valg:

Richard R. Næss, Telemark TF, som representant til hovedstyret.

Jan Theien, Oslo Tannlegeselskap, som vararepresentant til hovedstyret.

Representantskapet inviteres til å fatte følgende vedtak:

Richard R. Næss og Jan Theien godkjennes som henholdsvis representant og vararepresentant til hovedstyret fra Sentralt forhandlingsutvalg.