Sak 1 a

Protokoll fra representantskapsmøtet 2004

Protokollen er forelagt medlemmene av representantskapet 2004 på foreskrevet måte.

Hovedstyret foreslår følgende vedtak:

Protokollen fra 2004 tas til etterretning.