1995

Amalgamavskillere: Nå haster det

Fra 1. september 1995 ble det påbudt for tannleger å installere amalgamavskillere, og sekretariatet skriver blant annet følgende:

«Når dette leses er 1. september like om hjørnet. Den som ennå ikke har fått installert avskiller, må bestille omgående. Vi kan ikke love at fylkesmannen synes dette er OK, men det er bedre å ha en bestilling inne enn ikke å ha foretatt seg noe.»

September 1995, nr. 11