Stor oppslutning om årets landsmøte

Oppslutningen om NTFs landsmøte 2005 er meget god. På grunn av stor påmelding er kapasiteten til forkursene utvidet, slik at det fremdeles er ledige plasser.

Forhåndspåmelding til landsmøtet og forkursene er mulig fram til fredag 7. oktober, etter denne dato må påmelding gjøres på stedet. Se www.tannlegeforeningen.no