1904

Behandling mod brækningssymptomer ved aftryktagning

eilighedsvis kommer patienter med let irritable bløde ganepartier til behandling for aftryktagning. Man la-der vedkommende lige før aftryktagningen gurgle sig med kamfervand, eller bepensler man ganen med lidt af en cocain-opløsning. (Dental Cosmos)

August/september 1904, 8. hefte