Pål Brodin ny dekan i Oslo

Professor Pål Brodin er valgt til dekan ved Det odontologiske fakultet i Oslo for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2008. Han har pekt ut Ingar Olsen som forskningsdekan og Morten Rykke som studiedekan.

Da valgresultatet ble offentliggjort 26. oktober hadde Brodin fått 63,4 prosent av stemmene, mens motkandidaten, professor Pål Barkvoll, hadde fått 35,7 prosent. 0,9 prosent stemte blankt. For informasjon om resultatet fra de enkelte kretser, og vekting av stemmene, se www.odont.uio.no, under Valg 2004.

Nytt for valget i 2004 var at det kun skulle velges en dekan og 11 medlemmer til fakultetsstyret. Antall medlemmer av fakultetsstyret er redusert fra 25. Resultatet av fakultetsstyrevalget er klart i uke 48.