NTFs visepresident nytt styremedlem i Akademikerne

Tannlegeforeningens visepresident, Gunnar Lyngstad fra Stjørdal i Nord-Trøndelag, ble på Akademikernes rådsmøte 21. oktober valgt inn som nytt styremedlem i Akademikerne. Lyngstad har lang fartstid i NTF, i hovedsak fra forhandlingsarbeidet i offentlig sektor, hvor han fram til 2004 ledet foreningens sentrale forhandlingsutvalg. Siviløkonom, sykepleier og sauebonde Christl Kvam, ble gjenvalgt som leder i Akademikerne, og presidenten i Den norske lægeforening, Hans Kristian Bakke, ble gjenvalgt som nestleder. I tillegg består styret av: Synnøve Bøen, Samfunnsviternes fagforening, Kolbjørn Hagen, Forskerforbundet, Åsmund Knudsen, Tekna og Gry Hellberg Munthe, Norges Juristforbund.