Oslotannleger oppgir høyere inntekt

Inntekten som tannlegene i Oslo oppgir til likningsmyndighetene har økt med 205 millioner, eller over 26 prosent, på to år, melder Aftenposten.

Høsten 2001 begynte Oslo likningskontor med bokettersyn hos tannleger, med bakgrunn i at en del tannleger hadde oppgitt påfallende lave inntekter. Dessuten hadde de fått tips fra pasienter som syntes det var merkelig at tannlegene ville de skulle betale kontant, og ikke med giro eller betalingskort. I løpet av to år ble 32 praksiser kontrollert, og av dem er det avdekket misligheter i 22. Rundt 50 millioner kroner er ikke oppgitt som inntekt, og dermed er en betydelig sum unndratt beskatning.

Etter de første kontrollene sendte Oslo likningskontor et brev til alle tannlegene i Oslo, og fortalte hva de hadde funnet av misligheter i regnskapene. De fortalte også at de kom til å fortsette kontrollene. Da likningskontoret senere summerte Oslotannlegenes innberettede omsetning for 2002, oppdaget de at den hadde steget fra 773 millioner i 2000 til 978 millioner i 2002. Det er en økning på 26,5 prosent. Oslo likningskontor er foreløpig ikke ferdig med gjennomgangen av fjoråret, men ifølge likningskontoret kan det komme alvorlige saker mot tannleger også fra inntektsåret 2003.

Direktør Jan-Egil Kristiansen ved Oslo likningskontoret mener at inntektsøkningen i Oslo ikke kan forklares med at antall tannleger har steget eller at mange flere gikk til tannlegen eller at man har fått utført mer kostbar behandling. – Vi mener økningen ikke kan forklares på annen måte enn at de oppgir mer av inntekten nå enn før, sier Kristiansen.

Tannlegeforeningens president, Carl Christian Blich, nyanserer dette bildet overfor Aftenposten:

– Vi har nok hatt en viss prisstigning. Det er gode tider og noen pasienter ber om å få behandling som de tidligere har utsatt. Men vi kan ikke forklare en inntektsøkning på 26 prosent på to år bare med økt produksjon og prisøkning, sier han og legger til at NTF gjør hva foreningen kan for å få slutt på ulovlighetene. – Den dagen vi fikk vite om disse problemene, utarbeidet vi en tipunkts handlingsplan som vi har gjennomført. Vi har tatt problemene opp både på medlemsmøter og på møter med tillitsvalgte, sier Blich, og understreker at det for foreningen er viktig å få tallene på bordet, også fordi de sier noe om hva det faktisk koster å drive tannbehandling i Norge.

Direktør Kristiansen ved Oslo likningskontor berømmer nok en gang foreningen for handlemåten i forbindelse med avdekking av skatteulovlighetene.