Jordan tilbakekaller tannbørster for barn

I en pressemelding 4. november sier Jordan at det er avdekket svakheter ved to av tannbørstene som inngår i den nye serien for barn. Børstene i serien «Step by Step» ble introdusert i Norge 1. september i år, og trekkes nå tilbake fra markedet.

Foreldre som har kjøpt den kombinerte tannbørsten og biteringen for barn fra 0 til 2 år, anmodes om ikke å benytte produktet fordi barn har klart å bite små gummifragmenter av biteringen. Svakheten som er avdekket innebærer en risiko for at barn kan sette fremmedlegemer fast i halsen, og det er grunnen til at Jordan nå med øyeblikkelig virkning trekker produktet tilbake fra markedet. Det er solgt 29 000 av den kombinerte tannbørsten og biteringen for barn fra 0 til 2 år etter at produktet kom i salg.

Jordan trekker også børsten beregnet for barn i aldersgruppen 3 til 5 år tilbake, men her er det ikke nødvendig å be om at bruken av allerede solgte produkter opphører. Grunnen til at denne børsten ikke lenger vil bli solgt, er en produksjonsfeil som ikke medfører helsefare. Siden introduksjonen i september er det registrert åtte klager på ca. 51 000 solgte produkter.

Jordan foretar nå endringer i materialvalget og gjennomfører omfattende tester før produktene relanseres.

Bilder av de to aktuelle tannbørstene kan lastes ned fra: www.jordan.no