Nordmøre og Romsdal TF

Operakurs ’05

Det slitte bitt og tap av tannsubstans

Kursgiver

Spesialtannlege Harald Gjengedal, Det odontologiske fakultet, Bergen

Kursinnhold

  • Kva er tannslitasje

  • Årsaker

  • Indikasjon for behandling

  • Behandlingsopplegging

  • Materialval

  • Ulike behandlingstypar

  • Prognosevurderingar

  • Kasuistikkar

Målgruppe: Tannleger

Antall deltakere: Maks. 60

Sted: Kristiansund, Quality Hotel Grand

Tid: Lørdag 5. februar ‘05

Kursavgift

Medlemmer i NTF: kr 1000

Ikke medlemmer i NTF: kr 1300

Påmeldingsfrister

– 10. desember ’05 dersom du skal ha billetter til operaen

– 14. januar ’05: kun kurs og overnatting

– 28. januar ’05: kun kurs

Påmelding til

Siv.Lilleholt@mrfylke.no (helst skriftlig), eller tlf. 71 53 01 60 (jobb) eller 71 53 01 16 (privat).