Vellykket i nye omgivelser

Tannlegeforeningens første landsmøte i Norges Varemesses lokaler på Lillestrøm ved Oslo tiltrakk seg rundt 4 000 deltakere i alle kategorier, hvorav 1 450 tannleger og tannlegestudenter påmeldt fagprogrammet. Resten var i all hovedsak tannpleiere, tannhelsesekretærer, utstillere og besøkende på Nordental.

Drivkreftene bak arrangementet, landsmøtekonsulent Sissel Dahl (t.v.) og fagsjef Sissel Bjørntvedt, diskuterer erfaringene fra årets landsmøte. Arbeidet med neste års møte er allerede godt igang. Foto: Gudrun Sangnes.

NTFs fagsjef, Sissel Bjørntvedt sier at både landsmøtedeltakerne og Nordentals utstillere i all hovedsak har sagt seg positive til Lillestrøm som landsmøtearena, – men det er selvsagt en del forhold vi vil ta tak i når vi forbereder neste års arrangement, understreker hun.

I åpningstalen til årets landsmøte konstaterte NTFs president, Carl Christian Blich, at NTF og Nordental har vokst ut av hotellene i sentrum og Oslo Spektrum, og at han var spent på hvordan det ville fungere på Lillestrøm.

Blich sa videre at tannlegestanden er under utredning, og slik sett i en ventefase, inntil Seierstadutvalget kommer med sin rapport på vårparten 2005. Han uttrykte håp om og tro på at utvalget vil konsentrere seg om å foreslå forandringer i det som ikke er bra, mens det som fungerer godt vil bli foreslått uforandret. Han refererte videre til undersøkelsen som viser den norske befolknings store tilfredshet med den private delen av tannhelsetjenesten, men la til at dette var synspunktene til dem som faktisk bruker tjenesten, noe en del av befolkningen ikke gjør. Blich sa videre at Den offentlige tannhelsetjenesten åpenbart ikke har nok penger, men benyttet anledningen til å gjenta at NTF ikke går inn for noen generell trygdedekning av tannhelsetjenester for alle grupper.

Blich tok også opp avtalene med Lilleborg, Colgate og Wrigley og deres bruk av NTFs logo mot at foreningen mottar til sammen én million kroner i året. Han karakteriserte det som en bagatell sammenlignet med det man ser av tilsvarende avtaler og ytelser mellom legene og legemiddelindustrien, men like fullt en bagatell for mye. Saken kommer opp igjen på årets representantskapsmøte, etter at avtalene ble vedtatt videreført av representantskapet i fjor. Denne gangen går NTFs hovedstyre inn for å avvikle avtalene etter hvert som de løper ut.

Ellen Beate Dyvi