NTFs landsmøte 2004

Foto: Scanpix

Fagnevndens leder, Nina Wiencke Gerner, innledet om Landsmøtets innholdsrike faglige program. Foto: Scanpix.

Presidenten innledet og avsluttet åpningstalen slik vi etter hvert har sett og hørt ham ofte: med klarinett, denne gang akkompagnert av Espen Solberg på flygel. Foto: Scanpix.

Oslostudentenes orkester, Odontoblæsten, var med på å blåse landsmøtet i gang. Foto: Scanpix.

Forsker Henrik Syse ved Intsitutt for fredsforskning (PRIO) holdt et levende åpningsforedrag under tittelen «Stolthet, etikk og odontologi: Om det å være tannlege i det 21. århundre». Foto: Scanpix.

Noen hadde pyntet seg fint for å besøke barnekroken på lørdag. Jordan var de minstes vertskap i år. Foto: Gudrun Sangnes.

Ingrid Bjørnov sto for det kunstneriske innslaget ved åpningen av landsmøtet 2004. Hun hadde blant annet spesialskrevet en sang med tenner og tannleger som tema, og mente dessuten at landsmøteprogrammet ville kunne være et utmerket utgangspunkt for en musikal, noe hun også kunne gi en liten forsmak på. Foto: Scanpix.

Stavanger er ute i god tid. Atle Hagli og Ralf B. Husebø markedsførte landsmøtet i 2006. Foto: Gudrun Sangnes.

Jacobsen Dental, her ved Bjørn Myhre (t.v.), gikk av med seieren i konkurransen om beste stand. Dentalkjøp og Norsk Dental Depot fikk hederlig omtale. Foto: Gudrun Sangnes

NTFs hederstegn ble tildelt fra venstre: Ulf Svensen, Øyvind Asmyhr, Steinar Brekke og Knut Mauland for innsats og engasjement i lokalforeninger, NTFs hovedstyre og fagnevnd. Foto: Scanpix.

NTFs pris for odontologisk undervisning og forskning gikk til Pia Titterud Sunde ved Det odontologiske fakultet i Oslo, for hennes arbeid med å påvise at bakterier kan overleve i periapikale lesjoner rundt asymptomatiske, tidligere rotfylte tenner. Professor Leif Tronstad mottok prisen og sjekken på 25 000 kroner på vegne av Sunde, som var utenlands for å presentere forskningen sin. Foto: Scanpix.

Den offentlige tannhelsetjenesten i Hedmark, ved fylkestannlege Ola Johan Basmo, mottok Zendiumprisen på 40 000 kroner for arbeidet med å synliggjøre tannhelsen i folkehelsearbeidet. Foto: Scanpix.

Noen ivrige dansere fikk med seg tangoundervisningen på formiddagen før kamerataften. Foto: Gudrun Sangnes.