Nytt sted – nye vaner

Det er igjen tid for oppsummering etter landsmøtet. Denne gangen var begivenheten imøtesett med ekstra stor spenning fra så vel fagnevndens medlemmer som fagsjef og øvrig ansvarlige og ansatte i sekretariatet. Med alle ulemper og svakheter: Man visste stort sett hva man gikk til når møtet ble arrangert på Plaza og i Spektrum. I år var det altså en helt ny møteplass, attpåtil utenfor Oslo. Hvordan ville Norges Varemesse egne seg for landsmøtet? Og hvordan ville deltakerne takle både nye lokaler og ekstra reisevei? Å etablere nye vaner er ikke alltid lett.

La det være sagt med én gang: Det var kritiske røster også i år. For noen havnet på lokaltoget som stopper jevnt og trutt og bruker en drøy halvtime til Lillestrøm. Og det forekom at de øvrige togene, de som går ofte og bare bruker 12 minutter, var forsinket. Dessuten er det klart at det ikke er like lettvint å bare stikke ut på byen og handle litt i en pause når man er på Lillestrøm. I kafeen hadde de den første dagen, til tross for at de var grundig advart, ikke skjønt at tannlegenes landsmøte er annerledes enn en vanlig utstilling, der folk spiser jevnt utover hele dagen. Her skulle alle ha mat i den store pausen klokka 12. Har man ikke skjønt det, kan det bli lange køer. Og det ble det, før de hadde lært. Nevnes må det også at noen uttrykte at de rett og slett ikke liker Lillestrøm. Men slik er det bare. Det må man leve med.

De fleste vi snakket med var imidlertid fornøyde og ga uttrykk for det. I utstillingshallen var det stort sett godord å høre – det var høyt under taket og rikelig med plass både for utstillerne selv og for publikum. Foredragssalene syntes også å fungere tilfredsstillende, og forhåndspåmeldingen sikret at det ikke ble overbelastning på enkelte saler, selv om vi registrerte at noen underveis nok forandret mening om hva de egentlig hadde lyst til å høre. Også det gikk bra. Så når evalueringen er gjennomført og justeringene er lagt inn, burde neste høsts landsmøte på Norges Varemesse gå enda bedre. Riktignok må man fortsatt reise til Lillestrøm, men å forflytte seg litt utenfor sentrum har både svenske og danske tannleger klart i alle år når de har deltatt på henholdsvis Riksstämman i Älvsjö og Årskursus på Bella Center. Et landsmøte er en kombinasjon av fag og utstilling, og da synes det naturlig å prioritere å legge de fysiske forholdene best mulig til rette for begge deler – samtidig.

Men landsmøtet er også forkurs og sosiale begivenheter som Kamerataften og ball, og dette foregikk, som tidligere, i Oslo sentrum. Også disse aktivitetene syntes å fungere tilfredsstillende, selv om antallet deltakere på Kamerataften heller ikke i år nådde tidligere høyder. Kanskje har de store festene overlevd seg selv?

For de av våre lesere som ikke var tilstede på landsmøtet, summerer vi i dette heftet av Tidende opp hovedinntrykkene fra det faglige innholdet. Utstillingen blir nærmere omtalt i neste nummer av bladet. Og Tidendes spalter er som alltid åpne for såvel ros som konstruktiv kritikk av dette for tannhelsepersonell så viktige arrangementet.

Gudrun Sangnes