1994

Halvårsstatus for Tannvernets nye leder

I utgangspunktet hadde jeg det klart for meg at Norsk Tannvern enten måtte nedlegges – eller blomstre. Etter et halvt år vet jeg at det blir blomstring. Jeg synes denne oppgaven er så spennende at jeg ikke har tid til å ta ferie og knapt nok tid til å dra hjem, sier Gerd Marit Brandt (49), ny daglig leder for Norsk Tannvern. Full av anerkjennelse for sin forgjengers innsats er hun nesten så ulik ham som det overhodet er mulig og varsler nye friske takter for organisasjonens fremtidige arbeid.

August 1994, nr. 13