1954

Ansettelse av redaktør

I henhold til N. T. F.’s lover ansettes redaktøren for en periode av 5 år. 5-års perioden utløper i høst, og stillingen ble kunngjort ledig i Tidendes februarhefte i år.

Tannlege Gunnar Aasgaard er eneste søker. Hovedstyret innstiller enstemmig Gunnar Aasgaard til stillingen.

September 1954, hefte VII