1904

Tandlægeexamen

Tandlægeexamen tog sin begyndelse den 16de mai, idet et af 3 partier, hvori de 25 kandidater er delt, da var oppe til guldfyldning paa kliniken. Paa grund af de mange, som iaar skal op, vil censuren først falde den 14de juli. Den skriftlige opgave iaar var: «Hvilke metaller og metallegeringer anvendes til tandregulering, og hvorledes anvendes de.»

Mai 1904, 6. hefte